Technologia informacyjna bez granic

Termin transmisji: środa 16.12.2020 r. od godz. 11.30
Dziękujemy za udział w spotkaniu.


Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji zaprasza na szóstą odsłonę programu „Technologia informacyjna bez granic”, poświęconą cyberbezpieczeństwu w szkole.pt.

„Cyberszkoła – na pierwszej linii działania”

Program:

1.      Wprowadzenie

11.30- 11.45

2.     Dane osobowe w praktyce zdalnego nauczania (Rafał Żelazo, Inspektor Ochrony Danych, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie)

11.45- 12.00

3.     Bezpieczeństwo w Intrenecie – wyzwania wobec szkoły i zdalnego nauczania.( Martyna Różycka, Kierownik Zespołu Dyżurnet.pl- Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy).

12.00- 12.20

4.    Przerwa 10 min.

12.20- 12.30

5.     Bezpieczeństwo w Internecie – wyzwania świata wobec ucznia ( Martyna Różycka).

12.30- 12.50

6.    Pytania i odpowiedzi

12.50

Formularz kontaktowy: